Uw aanbesteding in ervaren handen

Uw aanbesteding in ervaren handen

Projecten van Tenderplan

Tenderplan adviseerde en begeleidde al vele (Europese) aanbestedingen van bouwprojecten voor overheid en publiekrechtelijke instellingen in Nederland. De projecten geven een goed beeld van de dienstverlening van Tenderplan. Heeft u ook interesse?

Rijksvastgoedbedrijf (a.i.)

Inkoop en aanbestedingen [2024-heden]

Aanbestedingen voor (ontwerp)diensten en werken ten behoeve van verschillende nieuwbouw, renovatie en herinrichtingsprojecten.

Royal Schiphol Group (a.i.)

Inkoop en aanbestedingen C-Pier [2022-2023]

Strategisch aanbestedingsadvies voor werken, leveringen en diensten ten behoeve van de nieuw te bouwen C-Pier.

Hogeschool Rotterdam (a.i.)

Nieuwbouw onderwijslocatie Laan op Zuid [2021-2023]

Diverse aanbestedingen ten behoeve van een nieuw onderwijsgebouw aan de Laan op Zuid voor Hogeschool Rotterdam en Stichting BOOR. De aanbestedingen zijn in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam uitgevoerd: 

 • Europese aanbesteding Integraal ontwerpteam.
 • Europese aanbesteding Nieuwbouwopdracht in bouwteam.

Hogeschool Rotterdam (a.i.)

Nieuwbouw onderwijsgebouw Kralingse Zoom [2019-2021]

Diverse aanbestedingen van werken en diensten ten behoeve van een nieuw onderwijsgebouw:

 • Ontwerpdiensten Constructieadvies en Installatieadvies, Bouwfysica en Brandveiligheid.
 • Aanbesteding Sloopopdracht oude onderwijsgebouw.
 • Europese aanbesteding Nieuwbouwopdracht in bouwteam.

TenneT (a.i.)

Europese aanbesteding Wintrackmasten [2018-2019]

Strategisch aanbestedingsadvies, marktconsultatie, erkenningsregeling en aanbestedingen voor Wintrackmasten t.b.v. de nieuwe hoogspanningsleidingen Noord-West 380 kV, Zuid-West 380 kV West en Zuid-West 380 kV Oost.

Erasmus MC

Advisering, begeleiding en ondersteuning aanbestedingen [2010-2018]

Strategisch aanbestedingsadvies en diverse aanbestedingen van werken en diensten:

 • Strategisch aanbestedingsadvies voor Renovatie Sophia Kinderziekenhuis.
 • Europese aanbesteding van een design & build-opdracht voor Ontwerp en realisatie Interimvoorziening Thema Thorax.
 • Europese aanbesteding voor Adviesdiensten Masterplan Faculteitstoren.
Een bouwproject van een overheidsinstelling waarvan de kosten boven de drempelwaarde liggen, moet Europees worden aanbesteed.

Royal Schiphol Group (a.i.)

Inkoop en aanbestedingen Schiphol [2015-2018]
Strategisch aanbestedingsadvies en (Europese) aanbestedingen van
werken en diensten:

 • Uitbreiding en vernieuwing KLM ICA-Lounge
 • Herinrichting Terminal 1
 • Interieurarchitect Lounge 1
 • Renovatie C-pier
 • Nieuwbouw Rijksmuseum Holland Boulevard Schiphol
 • Renovatiewerken WTC Schiphol
 • Sloopwerken Cargo Centre, Hilton Schiphol en Transview

Vrije Universiteit Amsterdam

Realisatie Nieuwe Universiteitsgebouw (Nu.Vu) [2013-2014]
Europese aanbesteding van de uitvoering van de bouw van het Nu.Vu. Het gebouw op de VU-Campus heeft een oppervlakte van ruim 50.000 m2.

Directievoering [2013-2014]
Europese aanbesteding van de directievoering en het toezicht op de bouw van het Nu.Vu.
Selectie van architect en adviseurs [2011]
Europese aanbesteding van de architect, constructeur en installatieadviseur voor het Nu.Vu-gebouw.
Strategisch aanbestedingsadvies Campusplein [2010]
Strategische advisering bij de contractvormen en aanbestedingen van de ontwerpdiensten en werken voor het Campusplein.

TNO locaties Den Haag

Aanbestedingen [2014-2016]
Strategisch aanbestedingsadvies en (Europese) aanbestedingen van werken en diensten:

 • ontwerpdiensten Ypenburg
 • nieuwbouw en renovatie locatie Ypenburg
 • renovatie locatie Oude Waalsdorperweg

Vrije Universiteit Amsterdam

Laboratoriuminrichting O|2-gebouw [2013]
Europese aanbesteding voor de levering van de laboratoriuminrichting voor het O|2-gebouw.
Realisatie O|2-gebouw [2012]
Europese aanbesteding van de uitvoering van een laboratorium- en onderwijsgebouw van 33.000 m2 op de VU-Campus.

Drinkwaterbedrijf Oasen (a.i.)

Aanbestedingen [2012-2014]
Strategisch aanbestedingsadvies en (Europese) aanbestedingen van o.a. de volgende werken:

 • kruising van een geboorde hoofddrinkwaterleiding onder de rivier de Lek.
 • kruising van een hoofddrinkwaterleiding met de N11.
Vertrouw Tenderplan de volledige regie toe over de aanbestedingsprocedure.

Universiteit Leiden

Ontwerpdiensten 2e fase Science Campus [2014]
Europese aanbesteding van ontwerpdiensten voor Science Campus 2e fase.
Aanleg sportvelden Universitair Sport Centrum (USC) [2011-2012]
Nationale aanbesteding van de aanleg van sportvelden voor het nieuwe USC.
Adviseurs Bouwfysica en Brandveiligheid [2010]
Europese aanbesteding van ontwerpdiensten voor Science Campus 1e fase.

Is design & build de passende geïntegreerde contractvorm voor uw aanbesteding?

Rijksuniversiteit Groningen

Design & Build Laboratoriumgebouw ERIBA [2009-2010]
Europese aanbesteding van een design & build-opdracht voor het nieuw
kantoor- en laboratoriumgebouw ERIBA voor de Rijksuniversiteit Groningen.

Tenderplan geeft strategisch aanbestedingsadvies aan de Royal Schiphol Group.

BioPartner Center Leiden

Design & Build Incubator III [2010]
Europese aanbesteding van een design & build-opdracht voor de uitbreiding van het BioPartner Center in Leiden met een nieuw kantoor- en laboratoriumverzamelgebouw.
Design & Build Accelerator [2008-2009]
Europese aanbesteding van een design & build-opdracht voor een nieuw
kantoor- en laboratoriumverzamelgebouw op het Bio Science Park in Leiden.