Uw aanbesteding in ervaren handen

Uw aanbesteding in ervaren handen

Advies en begeleiding bij Europese aanbestedingen

Tenderplan in Rotterdam put uit 30 jaar ervaring in Europese aanbestedingen van bouwprojecten. Als overheidsinstantie of aan de overheid gelieerde instelling bent u verplicht een bouwopdracht Europees aan te besteden als de waarde daarvan de vastgestelde drempel overstijgt. Vertrouw bij dit soort aanbestedingen op de specialistische kennis en het strategische inzicht van Tenderplan. Neem hiervoor contact op met Marco Michelotti.

De dienstverlening van Tenderplan

Zoekt u een partner die u adviseert en begeleidt bij de aanbesteding van uw bouwproject? Of bent u op zoek naar een adviseur voor de selectie van bijvoorbeeld een architect of constructeur? Schakel Tenderplan in. 


Het advies is maatwerk, voor elk bouwproject. Telkens moeten de factoren worden geanalyseerd die van invloed zijn op een bouwproject: risico’s en risicoverdeling, financiële en planningsmogelijkheden, invloed op het ontwerp, flexibiliteit.

Voorbeelden van de dienstverlening:

 • Strategisch aanbestedingsadvies.
 • Advies over de keuze in bouworganisatievorm:
  - ‘traditioneel’ op basis van bestek
  - bouwteam
  - geïntegreerde contractvorm, zoals design & build
 • Advies over de keuze van de contractvorm, bijvoorbeeld UAV of UAV-gc.
 • Advies bij de samenstelling van concrete selectie- en gunningscriteria en effectieve beoordelingsmethoden.
 • Volledige regie over de aanbestedingsprocedure.

Tenderplan heeft opdrachten uitgevoerd voor: