Marco Michelotti, drijvende kracht achter
Tenderplan

Marco Michelotti, drijvende kracht achter
Tenderplan

In 1987 ben ik afgestudeerd als civiel ingenieur aan de TU Delft. In de ruim 20 jaar die volgden, heb ik me bij advies- en ingenieursbureaus bekwaamd in projectmanagement, directievoering en advisering bij bouwprojecten in binnen- en buitenland.

Specialist in Europese aanbesteding

In 1992 maakte ik voor het eerst kennis met de Europese wetgeving voor aanbestedingen van bouwprojecten. Het betrof de bouw van een graansilo in Fayoum (Egypte) die werd gefinancierd met Nederlandse ontwikkelingshulp. Sindsdien heb ik me verdiept en gespecialiseerd in (Europese) aanbestedingen. Intussen heb ik er tientallen begeleid.

Sinds 2009 houd ik me met mijn bedrijf Tenderplan uitsluitend nog bezig met de aanbesteding van bouwprojecten. De projectpagina geeft een goed overzicht van mijn dienstverlening.


Heeft u vragen?

Neem contact op